Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Stenqvist Menü  Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Umweltfreundliche Verpackung
overlay

Tietosuojalauseke


Tietosuojalauseke

Periaatteet

Tämän tietosuojalausekkeen tarkoituksena on antaa verkkosivuston käyttäjälle tiedot siitä, millä tavalla, missä laajuudessa ja mihin tarkoituksiin verkkosivuston ylläpitäjä JD Stenqvist AB kerää ja käsittelee henkilökohtaisia tietoja.

Verkkosivuston ylläpitäjä suhtautuu tietosuojaasi erittäin vakavasti ja käsittelee henkilökohtaisia tietojasi luottamuksellisesti ja lainsäädännön mukaisesti. Koska tätä tietosuojalauseketta saatetaan uusien tekniikoiden ja verkkosivuston jatkuvan kehittämisen vuoksi aika ajoin muuttaa, suosittelemme lukemaan sen säännöllisesti.

Tietosuojalakien, etenkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), mukainen rekisterinpitäjä on:

JD Stenqvist AB
Norra Kyrkogatan 6
265 02 Kvidinge
Telephone: +46 (0) 42 744 00
eMail: info@stenqvist.com


Rekisteröidyn oikeudet

Voit koska tahansa ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme käyttää seuraavia oikeuksiasi:

 • Oikeus saada tieto meille tallennetuista henkilökohtaisista tiedoistasi ja niiden käsittelystä;
 • Oikeus vaatia henkilökohtaisissa tiedoissasi olevien virheiden oikaisua;
 • Oikeus vaatia sinusta meille tallennettujen tietojen poistamista;
 • Oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista, mikäli emme laillisten velvoitteiden vuoksi voi vielä poistaa tietojasi;
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä; ja
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikäli olet suostunut tietojesi käsittelyyn tai tehnyt kanssamme sopimuksen.
Voit koska tahansa peruuttaa meille antamasi suostumuksen.

Mikäli uskotte, että henkilökohtaisia tietojanne ei ole käsitelty lainmukaisesti, teillä on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen osoite Suomessa on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
(käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki)
tietosuoja(at)om.fi
Puh. 029 566 6700

Mikäli asutte Ruotsissa, valvontaviranomaisen osoite on:

Datainspektionen
Box 8114 (Drottninggatan 29, plan 5)
104 20 Stockholm
Telefon: +46 8 657 61 00

Tarkoitukset, joita varten rekisterinpitäjä ja kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan tässä tietosuojalausekkeessa mainittuihin tarkoituksiin. Henkilökohtaisia tietojasi luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan mainituissa tarkoituksissa. Luovutamme henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksen;
 • Käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi;
 • Lakisääteinen velvollisuus edellyttää tietojen käsittelemistä;
 • Käsittely on tarpeen oikeudellisten etujen toteuttamiseksi eikä ole syytä olettaa, että omat etusi syrjäyttäisivät tällaiset edut ja oikeuden tietojen luovutukseen.

Tietojen poistaminen tai suojaaminen

Noudatamme tietojen välttämistä ja tietojen määrän minimointia koskevia periaatteita. Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi sen vuoksi vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä lausekkeessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäätäjän asettamien määräaikojen noudattamiseksi. Kun tällainen tarkoitus on täytetty tai määräaika on kulunut umpeen, tiedot suojataan tai poistetaan rutiininomaisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Verkkosivustolla vierailun aikana kerättävät yleiset tiedot

Kun vierailet verkkosivustollamme, evästeen avulla kerätään automaattisesti yleisluonteisia tietoja. Näihin tietoihin (palvelimen lokitiedostot) kuuluvat esimerkiksi verkkoselaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä ja Internet-palveluntarjoajasi verkkotunnus. Nämä ovat aina tietoja, joita ei voida yhdistää henkilöösi.

Tiedot ovat tarpeen teknisistä syistä, jotta haluamasi verkkosivuston sisältö voidaan näyttää oikein, ja ne koskevat kaikkea Internetin käyttöä. Niitä käsitellään etenkin seuraaviin tarkoituksiin:

 • verkkosivuston virheettömän yhteydenmuodostamisen varmistaminen,
 • verkkosivuston sujuvan käytön varmistaminen,
 • järjestelmän turvallisuuden ja stabiliteetin analysointi, sekä
 • muut hallinnolliset tarkoitukset.

Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn perustana on oikeutettu etumme ja aiemmin mainitut tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään. Tietoja ei käytetä henkilökohtaisten päätelmien tekemiseen sinusta. Tietoja saavat ainoastaan rekisterinpitäjä ja tarvittaessa henkilötietojen käsittelijä.

Analysoimme tarvittaessa tämänkaltaisia anonyymejä tietoja Internet-sivustomme ja sen tekniikan optimoimiseksi.

Evästeet

Käytämme evästeitä useiden muiden verkkosivustojen tavoin. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivuston palvelin siirtää kiintolevyllesi. Niiden kautta saamme automaattisesti eräitä tietoja, kuten esim. IP-osoite, selain, käyttöjärjestelmä ja Internet-yhteys.

Evästeitä ei voida käyttää ohjelmien käynnistämiseen tai virusten levittämiseksi tietokoneelle. Evästeiden sisältämien tietojen perusteella voimme helpottaa navigointia sivustolla ja varmistaa, että sivusto näytetään oikein.

Kerättyjä tietoja ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle tai yhdistetä ilman suostumustasi henkilökohtaisiin tietoihin.

Voit periaatteessa tarkastella verkkosivustoamme myös ilman evästeitä. Internet-selaimet on yleensä asetettu hyväksymään evästeet. Voit deaktivoida evästeet koska tahansa selaimesi asetuksissa. Internet-selaimesi aputoiminnoista saat tietää, kuinka voit muuttaa näitä asetuksia. Huomaa, että jotkin verkkosivuston toiminnot eivät välttämättä ole käytössä, jos olet deaktivoinut evästeet.

SSL-salaus

Turvaamme siirrettävät tietosi uusintaa tekniikkaa käyttävällä salausmenetelmällä (esim. SSL) ja HTTPS-protokollalla.

Yhteydenottolomake

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä sähköpostin tai yhteydenottolomakkeen avulla. Anna vapaaehtoinen suostumuksesi sille, että voimme ottaa sinuun yhteyttä. Sinun pitää yhteydenottoamme varten antaa voimassa oleva sähköpostiosoite. Sitä käytetään tiedustelusi kohdentamiseen ja siihen vastaamiseen. Muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista. Antamasi tiedot tallennetaan tiedustelun käsittelemistä ja mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Kun kysymykseesi on vastattu, henkilökohtaiset tietosi poistetaan automaattisesti.

Google Analytics -palvelun käyttö

Verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google Inc.:n verkkoanalyysipalvelu (jäljempänä "Google"). Google Analytics käyttää evästeitä, ts. tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analyysin. Evästeen avulla kootut tiedot verkkosivuston käytöstä siirretään ja tallennetaan yleensä Googlen USA:ssa sijaitsevalle palvelimelle. Koska verkkosivustolla kuitenkin käytetään IP-osoitteen anonymisointia, Google lyhentää sitä ennen IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite siirretään Googlen USA:ssa olevalle palvelimelle ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja sivuston ylläpitäjän toimeksiannosta verkkosivuston käytön analysoimiseen, verkkosivuston aktiviteetteja koskevien raporttien laatimiseen ja muiden verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyvien palveluiden toimittamiseen verkkosivuston ylläpitäjälle. Google Analyticsin selaimeltasi saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on verkkosivuston käytön analysointi ja raporttien kokoaminen verkkosivuston aktiviteeteista. Verkkosivuston ja Internetin käytön perusteella toimitetaan muita niihin liittyviä palveluita. Käsittely perustuu verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettuun etuun.

Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmasi asetuksissa; tässä tapauksessa et välttämättä voi käyttää kaikkia verkkosivuston toimintoja asianmukaisesti. Voit lisäksi kieltää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen kokoamia, verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoite) lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan seuraavasta linkistä: Selaimen lisäosa Google Analyticsin deaktivoimiseksi.

Lisäksi tai selaimen lisäosan sijaan voit estää Google Analyticsin suorittaman seurannan verkkosivustollamme napsauttamalla tätä linkkiä. Se asentaa ns. opt-out-evästeen laitteeseesi. Google Analytics ei voi enää kerätä tätä verkkosivustoa ja verkkoselaintasi koskevia tietoja niin kauan kuin eväste on tallennettuna selaimeesi.

Matomon käyttö

Verkkosivusto käyttää Matomoa (aiemmin Piwik), joka on avoimen lähdekoodin ohjelmisto tilastollisen analyysin kokoamiseksi verkkosivustolla vierailuista. Matomo käyttää evästeitä, ts. tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analyysin.

Evästeen avulla kootut tiedot verkkosivuston käytöstä tallennetaan Ranskan Straßburgissa sijaitsevalle palvelimelle.

IP-osoite anonymisoidaan välittömästi käsittelyn jälkeen ja ennen sen tallentamista. Voit estää evästeiden sijoittamisen muuttamalla selainohjelmasi asetuksia. Tämän jälkeen kaikki verkkosivuston toiminnot eivät välttämättä ole enää käytettävissä. Voit päättää, saadaanko selaimeesi sijoittaa yksiselitteinen verkkoanalyysieväste, jonka avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja.

Google Maps -palvelun käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää Google Maps API -ohjelmointirajapintaa maantieteellisten merkintöjen visuaaliseen esittämiseen. Google Mapsin käytön yhteydessä Google kerää, käsittelee ja käyttää myös tietoja siitä, mitä karttatoimintoja vierailija käyttää. Lisätietoja Googlen suorittamasta tietojenkäsittelystä löytyy Googlen tietosuojalausekkeesta. Voit sen tietosuojakeskuksessa myös muuttaa omia tietosuoja-asetuksiasi.

Perusteelliset ohjeet omien tietojen hallinnasta Googlen tuotteiden yhteydessä löydät tästä.

Sulautetut YouTube-videot

Liitämme joillekin verkkosivuillemme YouTube-videoita. Niitä koskevien lisäosien ylläpitäjä on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kun vierailet sivulla, jolla on YouTube-lisäosa, yhteys muodostetaan YouTuben palvelimille. YouTube saa näin tiedon siitä, millä sivuilla vierailet. Kun olet kirjautunut YouTube-tilillesi, YouTube voi yhdistää selauskäyttäytymisesi sinuun henkilökohtaisesti. Voit estää tämän kirjautumalla ensin ulos YouTube-tililtäsi.
Kun YouTube-video käynnistyy, tarjoaja asettaa evästeitä keräämään tietoja käyttäjän valinnoista.
Jos evästeiden tallennus Google Ad -ohjelmalle on estetty, myöskään YouTube-videoiden katselun yhteydessä ei tallenneta tällaisia evästeitä. YouTube kuitenkin tallentaa muihin evästeisiin muita kuin henkilökohtaisia käyttötietoja. Tämän estämiseksi sinun pitää estää evästeiden tallentaminen selaimessa.

Lisätietoja YouTuben tietosuojasta löytyy tarjoajan tietosuojalausekkeesta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords

Verkkosivusto käyttää Googlen tuloksenseurantapalvelua. Jos tulet verkkosivustollemme Googlen julkaiseman ilmoituksen kautta, Google AdWords sijoittaa evästeen tietokoneellesi. Eväste tulostenseurantaa varten sijoitetaan, kun käyttäjä napsauttaa Googlen julkaisemaa ilmoitusta. Näiden evästeiden voimassaolo lakkaa 30 päivän kuluttua eikä niitä käytetä henkilön tunnistamiseen. Mikäli käyttäjä vierailee jollakin sivullamme ja eväste on vielä voimassa, meille ja Googlelle tulee tieto siitä, että käyttäjä on napsauttanut ilmoitusta, jonka kautta hänet on ohjattu tälle sivulle. Jokainen Google AdWords -asiakas saa erilaisen evästeen. Evästeitä ei siten voida jäljittää AdWords-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Tulostenseurantaa varten sijoitettujen evästeiden saamia tietoja käytetään tuloksia koskevien tilastojen laatimiseksi AdWords-asiakkaille, jotka ovat valinneet tulostenseurantapalvelun. Asiakkaat saavat tietää, kuinka monta käyttäjää kaikkiaan on napsauttanut ilmoitusta ja ohjattu edelleen sivulle, joka on varustettu tulostenseurantatunnisteella. He eivät kuitenkaan saa tietoja, joita voidaan käyttää käyttäjien tunnistamiseen.

Jos et halua osallistua tulostenseurantaan, voit estää siihen tarvittavan evästeen sijoittamisen - esimerkiksi selaimesi asetuksella, joka estää yleisesti evästeiden automaattisen sijoittamisen, tai asettamalla selaimesi estämään verkkotunnuksen "googleleadservices.com" sijoittamat evästeet.

Älä poista opt-out-evästeitä, jos et halua mittaustietojen tallentamista. Mikäli olet poistanut kaikki evästeet selaimessasi, sinun on asetettava kukin opt-out-eväste uudelleen.

Säilytysaika

Säilytämme yllä kuvatut käyttötiedot yhden kuukauden ajan. Google Analyticsin tietoja säilytämme 14 kuukautta, jotta voimme tehdä vuotuisen analyysin verkkosivustomme käytöstä.

Tietosuojalausekkeen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta niin, että se vastaa aina voimassa olevia lain vaatimuksia tai jotta voimme huomioida tietosuojalausekkeessa palveluissamme tapahtuneet muutokset, esim. kun otamme käyttöön uusia palveluita. Uusi tietosuojalauseke on tällöin voimassa, kun käytät verkkosivustoa jälleen.

Kysymykset tietosuojavastaavalle

Jos sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä, lähetä meille sähköpostia tai ota suoraan yhteyttä tietosuojasta vastaavaan henkilöön organisaatiossamme:

JD Stenqvist AB
Norra Kyrkogatan 6
265 02 Kvidinge
Telephone: +46 (0) 42 744 00
eMail: dpc@stenqvist.com