Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Stenqvist Menü  Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Umweltfreundliche Verpackung
overlay

Dataskyddspolicy


Dataskyddspolicy

Grundläggande

Denna dataskyddspolicy ska informera denna webbplats användare över sättet, omfånget och syftet med insamlande och användning av personrelaterade data genom webbplatsägaren JD Stenqvist AB.

Webbplatsägaren tar ditt dataskydd mycket allvarligt och bearbetar dina personrelaterade data förtroligt och enligt lagliga bestämmelser. Då nya teknologier och ständig vidareutveckling av denna webbplats kan innebära ändringar av denna dataskyddspolicy rekommenderar vi att du läser igenom dataskyddspolicyn med jämna mellanrum.

Ansvarig gällande dataskyddslagarna, speciellt EU-dataskyddsförordningen, är:

JD Stenqvist AB
Norra Kyrkogatan 6
265 02 Kvidinge
Telephone: +46 (0) 42 744 00
eMail: info@stenqvist.com


Dina rättigheter som påverkad

Du kan när som helst utöva följande rättigheter via nedan angiven kontaktinformation för vår dataskyddsansvarig:

 • information om vilken information om dig vi har sparad och hur den bearbetas,
 • rättelse av felaktiga persondata,
 • borttagning av dina data vi har sparade hos oss,
 • begränsning av databearbetning, såvida vi på grund av juridiska skäl ännu inte kan radera dina data,
 • bestridande mot bearbetning av dina data hos oss och
 • dataöverförbarhet, såvida du har godkänt databearbetningen eller har ingått ett avtal med oss.
Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återropa detta för framtiden.

Om du tror att dina personuppgifter inte har behandlats enligt lag har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten.

Adressen till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet är:

Datainspektionen
Box 8114 (Drottninggatan 29, plan 5)
104 20 Stockholm
Telefon: +46 8 657 61 00

Syftet med databearbetningen genom ansvariga och tredje part

Vi bearbetar endast dina personuppgifter för de syften som anges i denna dataskyddspolicy. Överföring av personuppgifter till tredje part av andra syften än dem som nämns ovan sker inte. Vi ger endast vidare dina personuppgifter till tredje part när:

 • du uttryckligen har givit ditt tillstånd,
 • bearbetningen krävs för att kunna leva upp till ett avtal med dig,
 • bearbetningen krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet,
 • bearbetningen krävs för att bevara berättigade intressen och det inte finns skäl att anta att du har ett övervägande skyddsvärdigt intresse i att dina uppgifter inte lämnas vidare.

Borttagning resp. spärrande av data

Vi följer principerna om undvikande av data och dataminimering. Därför sparar vi dina personuppgifter endast så länge det krävs för att uppnå här nämnda syften eller så länge lagstiftarens föreliggande mångfaldiga lagringsperioder avser. Efter att respektive syfte bortfaller resp. efter att dessa perioder har gått ut spärras eller raders respektive data rutinmässigt och enligt juridiska bestämmelser.

Registrering av allmän information vid besök på vår webbplats

När du besöker vår webbplats registreras automatiskt information av allmän natur genom en cookie. Denna information (server-loggfiler) innehåller webbläsarens typ, använt operativsystem, din internetleverantörs domännamn och liknande. Här handlar det sig uteslutande om information som inte tillåter slutsatser om din person.

Denna information är tekniskt nödvändig för att korrekt kunna leverera det innehålla du begär och krävs vid användning av internet. De bearbetas speciellt i följande syften:

 • säkerställa en problemlös anslutning till webbplatsen,
 • säkerställa en felfri användning av vår webbplats,
 • utvärdering av systemsäkerhet och -stabilitet samt
 • andra administrativa syften.

Bearbetningen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse ur tidigare nämnda syften för datainsamling. Vi använder inte dina data för att kunna identifiera dig som person. Mottagare av data är endast ansvarige och i förekommande fall uppdragsutförande.

Anonym information av denna typ utvärderas i förekommande fall statistiskt för att optimera vår internetnärvaro och tekniken bakom.

Cookies

LSom många andra webbplatser använder även vi "Cookies". Cookies är små textfiler som överförs till din hårddisk av en webbplatsserver. Härigenom erhåller vi automatiskt vissa data som t.ex. IP-adress, använd webbläsare, operativsystem och din anslutning till internet.

Cookies kan inte användas för att starta program eller överföra virus till en dator. Med hjälp av informationen som finns i cookies kan vi underlätta din navigering och möjliggöra den korrekta visningen på våra webbplatser.

Vi lämnar aldrig vidare uppgifterna vi samlat in till tredje part eller skapar en anslutning till personuppgifter utan ditt tillstånd.

Naturligtvis kan du även besöka vår webbplats utan cookies. Internetwebbläsare ställs regelbundet in på att acceptera cookies. Principiellt kan du alltid deaktivera användningen av cookies genom din webbläsares inställningar. Använd din webbläsares hjälpfunktion för information om hur du ändrar dessa inställningar. Observera att enstaka funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungerar om du deaktiverar användningen av cookies.

SSL-kryptering

För att skydda dina uppgifters säkerhet vid överföring använder vi den kryptering enligt den nyaste tekniken (t.ex. SSL) över HTTPS.

Kontaktformulär

Kontakta oss vid alla frågor via e-post eller kontaktformuläret och ge oss ditt frivilliga godkännande för kontakttagande. Härtill krävs att du anger en giltig e-postadress. Denna tjänar som tilldelning och besvarande av förfrågan. Angivelse av ytterligare data är valfri. Uppgifterna du lämnar sparas för bearbetning av förfrågan samt för möjliga följdfrågor. Vi raderar personuppgifterna automatiskt efter att förfrågan har besvarats.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (i följande: Google). Google Analytics använder så kallade "Cookies", dvs. textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den genom cookien skapade informationen om din användning av webbplatsen överförs normalt till en Google-server i USA och sparas där. På grund av aktiveringen av dessa webbplatsers IP-anonymisering förkortas dock först din IP-adress av Google inom den Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsstater inom avtalet över det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I uppdrag av webbplatsens ägare kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteter och för att skapa vidare tjänster gentemot webbplatsoperatören som har att göra med webbplatsanvändningen och internetanvändningen. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics överförs från din webbläsare sammanförs inte med andra data av Google.

Syftet av data bearbetningen ligger i utvärderingen av webbplatsens användning och i sammanställningen av rapporter över aktiviteter på webbplatsen. Baserat på webbplatsens och internets användning ska ytterligare anslutna tjänster skapas. Bearbetningen vilar på webbplatsägarens berättigade intresse.

Du kan förhindra att cookies sparas genom en inställning i din webbläsare. Vi hänvisar dock till att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner av webbplatsen i fullt omfång. Du kan vidare förhindra registreringen av uppgifter skapade genom cookien och din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt Googles bearbetning av dessa data genom att du laddar ned och installera webbläsarpluginnen som finns tillgänglig på följande länk: Webbläsartillägg för deaktivering av Google Analytics.

Vid sidan om eller som alternativ till webbläsartillägg kan du undvika spårningen av Google Analytics på våra sidor genom att du klickar på denna länk. Här installeras en opt-out-cookie på din enhet. Därmed förhindras registreringen genom Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden, så länge som cookien förblir installerad i din webbläsare.

Användning av Matomo

Denna webbplats använder Matomo (tidigare Piwik), en mjukvara med öppen källkod för statistisk utvärdering av besökaråtkomst. Matomo använder så kallade cookies, dvs. textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen.

Den genom cookien skapade informationen om din användning av internetutbudet sparas på en server i Strasbourg, Frankrike.

IP-adressen anonymiseras omedelbart efter bearbetningen och innan den sparas. Du kan förhindra installationen av cookies genom att du ändrar inställningarna i din webbläsare. Vi hänvisar dig om att vid denna inställning eventuellt inte alla funktioner av webbplatsen är tillgängliga. Du kan bestämma om en entydig webbanalyscookie får sparas i din webbläsare för att låta webbplatsens operatör registrera och analysera olika statiska data.

Användning av Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps API för att visuellt visa geografisk information. Vid användningen av Google Maps registrerar, bearbetar och använder Google även data om besökarnas användning av kartfunktionerna. Mer information om Googles databearbetning finns i Googles dataskyddshänvisningar. Där i dataskyddscentret kan du även ändra dina personliga dataskyddsinställningar.

Utförliga anvisningar om förvaltningen av egna data i samband med Google-produkter hittar du här.

Inbäddade YouTube-videor

På vissa av våra webbplatser bäddar vi in YouTube-videor. Operatör av dessa pluginner är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en sida med YouTube-pluginnen skapas en anslutning till YouTubes servrar. Och YouTube meddelas vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube dessutom tilldela din surfning till dig personligen. Du förhindrar detta genom att först logga ut ur ditt YouTube-konto.
Om en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar hänvisningar om användningsförhållandet.
Den som har deaktiverat sparandet av cookies för Google-Ad-programmet behöver inte heller räkna med sådana cookies vid visning av YouTube-videor. YouTube sparar dock även ej-personrelevant användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du förhindra sparandet av cookies i webbläsaren.

Ytterligare information om dataskydds hos "YouTube" hittar du i leverantörens dataskyddspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords

Vår webbplats använder Google Conversion-spårning. Om du har kommit till vår webbplats genom en av Google kopplad annons kommer Google Adwords placera en cookie på din dator. Cookien för conversion-spårning sätts när en användare klickar på en av Google kopplad annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och tjänar inte till personlig identifiering. Om användaren bsöker vissa sidor av vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google känna igen att användaren har klickat på annonsen och letts vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därmed inte följas över webbplatserna av AdWords-kunder. Information som inhämtats med hjälp av conversion-cookies tjänar till att sammanställa conversion-statistik för AdWords-kunder som har valt conversion-spårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som har klickat på annonsen och som har letts vidare till en sida försedd med conversion-spårningstagg. De får dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen.

Om du inte vill delta i spårningen kan du neka till den härtill erforderliga placeringen av en cookie, via webbläsarinställning, generellt deaktivera den automatiska placeringen av cookies eller ställa in din webbläsare på så sätt att cookies från domänen "googleleadservices.com" blockeras.

Beakta att du inte får radera opt-out-cookies så länge som du inte vill att mätdata registreras. Om du har raderat alla cookies i webbläsaren måste du ställa in respektive opt-out-cookie på nytt.

Lagringstid

Åtkomstdata som ovan beskrivna sparar vi under en månad. Vi sparar Google Analytics-data i 14 månader för att kunna utföra en årlig utvärdering av besöken på vår webbplats.

Ändringar av våra dataskyddsregler

Vi förbehåller oss att anpassa denna dataskyddspolicy så att den alltid motsvarar aktuella juridiska krav eller för att omsätta ändringar av våra tjänster i dataskyddspolicyn, t.ex. vid introduktion av nya tjänster. För ditt nya besök gäller sedan den nya dataskyddspolicyn.

Frågor till dataskyddsansvarig

Om du har frågor angående dataskydd, kontakta oss via e-post eller kontakta den för dataskydd ansvariga personen i vår organisation:

JD Stenqvist AB
Norra Kyrkogatan 6
265 02 Kvidinge
Telephone: +46 (0) 42 744 00
eMail: dpc@stenqvist.com