Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Stenqvist Menü  Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Verpackungsproduzent
overlay

Legal Terms

JD Stenqvist AB
Norra Kyrkogatan 6
265 02 Kvidinge

Tel: +46 (0) 42 744 00
eMail: info(at)stenqvist(dot)com
web: www.stenqvist.com


Anläggning: Kvidinge


Click here to see the section containing picture credits with dedicated Author information for the images, photographs and/or illustrations used on our website.

Generella villkor och förutsättningar
Våra generella försäljningsvillkor hittar Ni här, klicka för att ladda ner PDF-fil.

Denna website och alla undersidor där tillhörande (samlat kallat siten), publiceras och underhålls av JD Stenqvist AB, eller dess dotterbolag eller avdelningskontor (samlat kallat Stenqvist). Genom att använda siten godkänner användaren villkoren och förutsättningarna som är sammanfattade i denna legala kungörelse. Om användaren ej godkänner villkoren skall användandet avslutas.

Allt material inklusive samtliga bilder, text och grafik, knappar, nyckelord och metataggar så väl som det generella utseendet och känslan (samlat kallat Innehållet) som finns på siten är skyddade av copyright under nationell lag och internationella överenskommelser. Kännetecken, företagslogon och symboler visade på siten är förenade med varumärkes- och andra rättigheter tillhörande Stenqvist eller dennes försörjare av innehållet. Utan begränsningar är ovannämnda,

Stationary logo Stenqvist

varumärket eller registrerat Stenqvist-varumärke. Användning av innehållet på annat sätt än här beskrivet är inte tillåtet. Överträdelse av dessa villkor kan innebära överträdelser av vår eller försörjares intellektuella äganderättigheter och vi kan därför tvingas vidta nödvändiga juridiska åtgärder för att skydda dessa rättigheter.

Innehållet kan granskas och skrivas ut, och dokumenten därefter distribueras förutsatt att dessa dokument används enbart för information och personligt icke-kommersiellt syfte och endast om hänvisning till görs till Stenqvist varje gång dokumentet används. Det är inte tillåtet att byta ut, ändra, sälja eller överföra något som är publicerat på siten.

Om Ni skickar eller kommunicerar material till siten via elektronisk post eller annat, kommer all sådan kommunikation om inget annat anges att hanteras som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Stenqvist har rätt att använda, utan någon kompensation till Er, alla koncept, ideér, kunskap eller teknik som nämns i kommunikationen Ni skickat till siten för vilket ändamål som helst. Emellertid är Ni medveten om och överens om att Stenqvist inte är tvingad att använda några idéer och material och att Ni inte har någon rätt att kräva detta.