Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Stenqvist Menü  Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Umweltfreundliche Verpackung
overlay

Redegjørelse Stenqvist AS


Vi i Stenqvist AS (org. nr. 938 109 753) har forankret sosial ansvarlighet og aktsomhet i bedriften gjennom rutiner, retningslinjer og opplæring. Styret i bedriften har forankret Åpenhetsloven og pliktene som følger på styremøte 28. mars 2023.

Styret i Stenqvist AS har forstått ansvaret og kravene som ligger i Åpenhetsloven. Ledelsen i Stenqvist AS har fått ansvaret for gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger, følge opp risikoer og tiltak, samt redegjørelsen som skal offentliggjøres. Stenqvist AS skal følge Åpenhetsloven og opptre med høy grad av aktsomhet for risiko ved å:
Vi har kartlagt grunnleggende menneskerettigheter i henhold til de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Vi har kartlagt anstendige arbeidsforhold som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet, og gir en lønn å leve av.

Våre leverandører og partnere er informert om vår Code of Conduct [klikk her], som beskriver hva vi forventer som bedrift, hvordan varsle mulige og faktiske brudd, samt hvordan risiko håndteres.

Gjennom regnskapsåret 2022 har vi kartlagt verdikjeden vår, avdekket risikoer og opprettet tiltak for å håndtere risikoene. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i fire hovedkategorier av risikoer:
  1. Produkt og tjeneste: hvilken risiko er det for brudd på Åpenhetsloven ved levering av produkt/tjeneste
  2. Arbeids- og menneskerettigheter: Den regionale risikoen for brudd på arbeids- og menneskerettigheter.
  3. Lover og regler: Den regionale risikoen for brudd på lover, regler og normer.
  4. Korrupsjon: Den regionale risikoen for korrupsjon.
Vi har ikke funnet noen faktiske brudd på anstendige arbeidsforhold eller grunnleggende menneskerettigheter, men vi har funnet noen potensielle risikoer vi har valgt å jobbe videre med.


 

Håndterte risikoer
 

Risikoer vi jobber med

For mer informasjon om arbeidet vårt knyttet til sosial ansvarlighet og Åpenhetsloven, ta gjerne kontakt med oss på e-post norway@stenqvist.com
Or add our contact sheet with additional box to check of, with the text:
Informasjon åpenhetsloven / varsle brudd på etiske reningslinjer